Számítástechnika
"Cogito, ergo sum." Gondolkodom, tehát vagyok. /Descartes/
MENÜ

A számítógépterem és a számítógépek használati rendje.

           A számítástechnika-teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni!

         A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad!

         A számítógép beállításait ne módosítsd, mert ezzel megnehezíted társaid munkáját,
akik máskor használják ezt a gépet, illetve tanárodét, ha segíteni akar neked!

          A számítógépek érzékeny berendezések, ezért különösen ügyelj a rendre és tisztaságra!

          Ide tartozik az is hogy a számítógépre és az asztalra ne firkálj!!!

          Lehetőleg kabátot, tornafelszerelést stb. a terembe ne vigyél be!

          A teremben enni, inni nem szabad!

          A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni tilos!

          Bármilyen hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával ne kísérletezz!

 

***

Házi feladat mindig van, legalább az órai feladat otthoni önálló elkészítése! 

***

 Készíts szorgalmi feladatot!

Mintákat a weblapon találsz, de magadtól is kitalálhatsz az aktuális témához kapcsolódóan.
Egy témakörből maximum kettőt számítok be az értékelésbe.
Három jó minőségben elkészített szorgalmi feladatot egy 5-sel díjazok.
Ha az elkészített feladat minősége nem megfelelő, akkor megmondom mit kell javítanod rajta. 

A szorgalmi feladatokat inkább e-mailben kérem, ehhez kezdetben számítok a szülők segítségére. Pendrájvon hozott feladatok értékelésére a tanórán nincs elég idő, ezért csak végső esetben alkalmazzuk.

 ***

 

Asztali nézet