Számítástechnika
"Cogito, ergo sum." Gondolkodom, tehát vagyok. /Descartes/
MENÜ

 

 

 

 

Az informatikai eszközök használata

A számítógép fontosabb perifériái,    csoportosításuk

Ismerkedés a számítástechnika főbb alkalmazási területeivel.

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet.

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.

Állománykezelés

Tömörített állomány készítése.

Az iskolai hálózat használata.

Víruskereső programok használata.

 

 

Alkalmazói ismeretek-Word

Szövegműveletek végrehajtása.

Karakterformázás.

Bekezdésformázás.

Rajzok, ábrák képek beszúrása, szöveghez igazítása.

Rövid szöveges dokumentumok készítése. 

Oklevél, plakát, meghívó, táblázat készítése. 

Alkalmazói ismeretek-PowerPoint

Egyszerű bemutatók készítése.

 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés

 Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök használata.

Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése.

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása

Algoritmizálás és adatmodellezés

Az algoritmus informatikai fogalma

Informatikai eszközökkel megoldható problémák algoritmusainak megtervezése. A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése.

Grafika készítése teknőccel. Készítsünk eljárást! Eljárás hívás.

 Infokommunikáció

 Információkeresés, információközlési rendszerek

Az információs technológián alapuló kommunikációs formák

 Irányított információkeresés eredményének értelmezése.

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése.

 

 Médiainformatika

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Szöveg, kép mentése weboldalról.

Elektronikus könyv keresése, olvasása. 

 

Az információs társadalom

Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai

 Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése.

A személyes adatok védelme.

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok .

 Az e-szolgáltatások szerepe és használata

 Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi életben.

 Könyvtári informatika

 Információkeresés

Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos állományában a feliratok és a raktári jelzet segítségével.

Keresőkérdések megfogalmazása.

A könyvtár az internet segítségével otthonról is elérhető.

 

 

Szövegszerkesztés

Karakterformázás_1

Karakterformázás_2    

Bekezdésformázás

Tabulátorok

Felelet

 

 

 

 

 Területminták

 

Asztali nézet